STRIVE Events

 - Upplevelser som förändrar liv -

 

Strive talk
Ett Strive talk innebär ett mindre och lokalt evenemang där våra nyblivna inspiratörer får möjligheten att motivera och inspirera samhället, genom sin storytelling. Strive talks är gratis för att alla människor ska tillgå möjligheten att inspireras, skapa mål och känna tillhörighet.

 

StriveX
StriveX är ett koncept där man lyfter fram noga utvalda talanger med en inspirerande story, kunskap eller lärdom oavsett tidigare bakgrund. Eventet äger rum varannan månad och bjuder på en bredd av talare med gedigen kunskap och färdigheter. StriveX är ett evenemang som gör allt för att sporra och driva dig till att gå bortom vad du tror är möjligt.

 

 

 

STRIVE Volontär
Att vara Volontär för STRIVE innebär att man hjälper till ideellt vid event och
tillställningar, som kompensation får man gratis inträde på eventet och
dessutom inbjudan till att delta i STRIVEs Innercircle.

 

 

 

English