STRIVE Pool

Den enkla vägen till att lyckas med något är givetvis att fråga någon som redan har gjort det du vill göra. Men dels kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig, hitta rätt forum för sina frågor och majoriteten är mindre bra på att fråga om hjälp eller vägledning. Inom STRIVEs Community finns det stöttning på många sätt och olika riktningar att gå om man vill involvera sig mer än bara att bruka appen.

INSPIRATÖR

Att vara en inspiratör inom STRIVE innebär att man har tagit steget och vill inspirera andra människor. Man har valt att använda sina erfarenheter från en viss milstolpe eller vändpunkt i sitt liv. Det kan också vara att man vill inspirera andra utifrån ett specifikt ämne eller en motgång/framgång. Som STRIVE Inspiratör säger man JA till att vara en mentor för andra som står inför liknande utmaningar.

GUIDE

Att vara en STRIVE Guide innebär att man sedan tidigare är eller har utvecklats till en ledare inom sin sektor. Man har förmåga att paketera sin kunskap på ett strukturerat, pedagogiskt och framgångsrikt sätt för att kunna genomföra coaching, en föreläsning eller seminarium, där publiken får med sig nycklar och verktyg tillsammans med en plan för framtiden. En STRIVE Guide har skicklighet och kunnighet till att följa upp sin publik eller klienter för att säkerhetsställa deras resultat.

PARTNER

Som STRIVE Partner tar du klivet att vara med och lyfta STRIVE till högre höjder. En partner blir en del av STRIVE Strategy Crew, som träffas två gånger om året (kostnadsfritt) för att planera STRIVEs framtid. Som partner har du möjlighet att genom kvalificering bli franchisetagare och sprida STRIVE på nya marknader.
En STRIVE Partner har absolut bästa platserna på samtliga event. Dessutom bjuds man in till STRIVE Advisory Group och får ta del av unika tillställningar och resor tillsammans med STRIVEs Advisers och mentorer.

 

 I STRIVE har vi byggt ett enkelt system för hur vi fördelar våra vinster och från varje event ger vi:

 *Intäkt fördelning Strive talk & StriveX
 1. Välgörenhet 20% av vinst
 2. STRIVE Pool 30% av vinst
 3. STRIVE 50% av vinst

 Fördelning STRIVE Pool
 1. STRIVE Inspiratör Speaker 20%
 2. STRIVE Guide 30%
 3. STRIVE Partner 50%

*sponsor intäkter räknas till vinst
*Inspiratören känner till att hen inte garanteras någon inkomst, vinst eller         framgång och att bolaget inte lämnar några vinstgarantier eller utfästelser om  förväntade intäkter av Inspiratörens verksamhet. Alla priser, räkne exempel och
potentiell vinst är inklusive moms. Strive talk & StriveX marknadsförs under olika namn men räknas alltid som Strive talk alt. StriveX tills priset överstiger 399kr/biljett eller antalet gäster överstiger 300st.


 

 

English