STRIVE - Ett strävande Community

Vad är STRIVE?

STRIVE är en social plattform för självförverkligande genom digitala/fysiska platser och storytelling. STRIVE ger människor möjligheten att dela sina personliga storys i form av ljud och film via sin profil. Vi strävar efter att lyfta fram inspiratörer som får dela sina berättelser och tillsammans bygger vi ett inspirerande Community. STRIVE vill stärka individen på ett djupare plan och på ett mer hållbart sätt. Genom ledande exempel av kamratskap, tillhörighet, öppenhet, ärlighet och uppskattning, vill STRIVE skapa förändring på individnivå, gruppnivå och en samhällsnivå. Som medlem i STRIVE är du en del av ett community som erbjuder olika möjligheter för ditt självförverkligande. STRIVE ger dig verktyg + resurser + stöttning, men du får själv göra jobbet.

 

Varför STRIVE?

I takt med globaliseringen och teknologins frammarsch påverkas vårt levnadssätt i allra högsta grad. Hur vi ser på oss själva och hur vi jämför oss med varandra det bidrar till en större osäkerhet och prestationsångest, som efterhand leder till dåliga vanor och väldigt ofta medicinering. Den globala hälsan hotas av utvecklingen och man ser en ökning av sjukdomar genom en ohälsosam livsstil av dieter, tobak, alkohol, medicin och droger. Mental ohälsa har blivit uppmärksammat på senare tid och idag lider ca. 450 miljoner av någon slags psykisk sjukdom, siffran ökar varje dag. Vi letar efter snabba lösningar och relevanta inspirationskällor men det räcker inte. Vi behöver dessutom motivering, disciplin, stöttning och något som håller i längden. Det är här STRIVE kommer in i bilden.


Den verkliga läraren är någon som redan lyckats bemästra tekniker i sitt eget liv. STRIVE tror att personlig utveckling och hjälp till självhjälp kan minska den mentala ohälsan. Med rätt kunskap, pedagogik och teknik skapar vi resultat inom förändring, utbildning och självförverkligande.

 

 

 

 

Vill du läsa mer om våra riktlinjer och hur vi förhåller oss till varandra, kan du göra det HÄR.

Swedish