Produktserie: StriveX Event Augusti (Inställt)

24 Augusti 
19.00 - 21.00
Tyvärr måste vi meddela att StriveX den 24 augusti är inställt på grund av Covid - 19. Vi jobbar vidare med att hitta en modell för digitala event, samt fysiska event med max 50 personer.

STRIVE ämnar vara ett drivande community för lärande genom andras erfarenheter och en kärna inom personlig utveckling. Ett koncept där vi lyfter fram noga utvalda talanger med en inspirerande story, kunskap eller lärdom oavsett tidigare bakgrund.
StriveX äger rum i början av varje månad och bjuder på en bredd av talare med gedigen kunskap och färdigheter. Ett evenemang som gör allt för att sporra och driva dig till att gå bortom vad du tror är möjligt.

Tillsammans med dig skänker vi oavkortat 20% av den totala vinsten från varje evenemang, till olika välgörande ändamål som presenteras vid varje event.
  • StriveX